Vi byggde system inom banksektorn i 20 år - och misslyckades.

Om oss


Vår historia börjar med ett behov.

Innan Näktergal fanns arbetade vi i banksektorn. Vardagen kännetecknades av att hantera ökade regulatoriska krav samtidigt som verksamheten behövde nya och bättre produkter.

Glappet mellan marknadens förväntningar och vad våra system kunde erbjuda växte allt snabbare.

Gamla beprövade system hade svårt att möta behovet - särskilt kraven på personlig integritet och informations­säkerhet är svåra att anpassa till i efterhand i äldre system skapade för andra utmaningar.

Vi bestämde oss för att bygga det system vi saknade.

Styrelse

Mikael Abrahamsson

Mikael Abrahamsson

Ordförande

Erik Bennerhult

Erik Bennerhult

Ledamot

Rådgivande kommitté

Simon Edström

Simon Edström

Rådgivare inom FinTech.

CEO Instantor.

Stig Johansson

Stig Johansson

Rådgivare inom regelefterlevnad.

Tidigare Head of Fintech och Head of Innovation Centre på Finansinspektionen.

Tim Bisander

Tim Bisander

Rådgivare inom analys.

Tidigare Head of Business Analytics på UC och Head of Credit Risk på Skandiabanken.

Team

Erik Bennerhult

Erik Bennerhult

CEO

Mikael Abrahamsson

Mikael Abrahamsson

CFO

Linda Sporrek

Linda Sporrek

UX-designer

Andreas Lundgren

Andreas Lundgren

Systemutvecklare

Robin Hörnqvist

Robin Hörnqvist

Kundkoordinator

Partners & Nätverk