Magellan


Fram tills nu hade vi inget namn på vårt system. Vi kallade det bara Näktergalsystemet och vår ambition var begränsad till Norden.

På Web Summit i Lissabon blev vi överväldigade av den respons vi fick. Vi fick globala drömmar och började vi se över hur vi kan komplettera vårt produktutbud.

Därför döper vi vårt första system, med ett erkännande av det land som gav upphov till dessa drömmar, till Magellan.

Pressrelease som pdf

Compliance is the new black


"With an ever-increasing tide of regulation sweeping over Europe, financial systems are hard pressed to ensure regulatory compliance. What breed of systems are best suited to this task? The answer is surprising."

Näktergal åker till Lissabon för att delta i Web Summit 2016.

Pressrelease som pdf